Slasher Movie Reviews Archive

Title Year Genre Formatsort icon Skulls
Sorority Party Massacre 2014 Slasher DVD
4
Freddy vs. Jason 2003 Slasher Theatrical
4
Tuno Negro 2001 Slasher Theatrical
3
Halloween 2 (2009) 2009 Slasher Theatrical
3
Nightmare on Elm Street, A (2010) 2010 Slasher Theatrical
2
Texas Chainsaw 3D 2013 Slasher Theatrical
2
Record 2000 Slasher VCD
4