Slasher Movie Reviews Archive

Title Year Genre Formatsort icon Skulls
Laid to Rest 2009 Slasher DVD
1
Lighthouse 1999 Slasher DVD
3
Madman 1981 Slasher DVD
2
Maniacal 2003 Slasher DVD
2
Midnight Movie 2008 Slasher DVD
3
My Bloody Valentine 1981 Slasher DVD
4
Happy Birthday to Me 1981 Slasher DVD
3
Pool, The 2001 Slasher DVD
0
Return to Sleepaway Camp 2008 Slasher DVD
4
Reality Kills 2001 Slasher DVD
2
Sleepaway Camp 3 1989 Slasher DVD
2
Slumber Party Massacre, The 1982 Slasher DVD
3
Slumber Party Massacre 2 1987 Slasher DVD
0
Sorority House Massacre 1986 Slasher DVD
0
Stagefright 1987 Slasher DVD
3