Slasher Movie Reviews Archive

Titlesort icon Year Genre Format Skulls
Chromeskull: Laid to Rest 2 Image Slasher Blu-ray
1
CRY_WOLF 2005 Slasher DVD
2
CRY_WOLF 2005 Slasher DVD
2
Deadly Blessing 1981 Slasher DVD
3
Deadly Blessing 1981 Slasher Blu-ray
4
Deep in the Woods 2000 Slasher DVD
3
Dorm that Dripped Blood, The 1982 Slasher Blu-ray
3
Dr. Chopper 2005 Slasher DVD
1
Dream Home 2010 Slasher DVD
4
Final Exam 1981 Slasher Blu-ray
3
Freddy vs. Jason 2003 Slasher Theatrical
4
Friday the 13th 2009 Slasher Blu-ray
3
Friday the 13th 1980 Slasher Blu-ray
5
Friday the 13th - The Complete Collection 1980-2009 Slasher Blu-ray
5
Friday the 13th Part 2 1981 Slasher Blu-ray
4