Slasher Movie Reviews Archive

Title Year Genre Formatsort icon Skulls
Halloween IV 1988 Slasher DVD
4
Halloween: Resurrection 2002 Slasher DVD
0
Hatchet 2006 Slasher DVD
3
I Still Know What You Did... 1998 Slasher DVD
2
I'll Always Know What You... 2006 Slasher DVD
2
Laid to Rest 2009 Slasher DVD
1
Lighthouse 1999 Slasher DVD
3
Madman 1981 Slasher DVD
2
Maniacal 2003 Slasher DVD
2
Midnight Movie 2008 Slasher DVD
3
My Bloody Valentine 1981 Slasher DVD
4
Happy Birthday to Me 1981 Slasher DVD
3
Pool, The 2001 Slasher DVD
0
Return to Sleepaway Camp 2008 Slasher DVD
4
Reality Kills 2001 Slasher DVD
2